Tietoturvaseteli

Joulukuussa 2022 liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi tietoturvan kehittämisen tuki -asetuksen. Kyseisen vuoden toisessa lisätalousarviossa myönnettiin 6 miljoonaa euroa määrärahaa suomalaisten yritysten tietoturvan kehittämiseen. 

Tämä tukimuoto tunnetaan julkisuudessa paremmin nimellä “tietoturvaseteli”, joita on itseasiassa kaksi eri. Tietoturvasetelit on haettavissa joko enintään 15 000 € tai enintään 100 000 € -tukisetelinä.

Enintään 15 000 € tukea voi saada vain yritys, jonka palveluksessa on alle 250 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa. Lisäksi yrityksen tulee olla riippumaton.

Tukea myönnetään vain yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen yrityksille tietoturvaa parantaviin toimiin Suomessa.

 

Kriittiset alat

Mihin tietoturvaseteliä voi hyödyntää?

15 000 €

Vain PK-yrityksille
  • Henkilökunnan tietoturvakoulutuksiin
  • Tietojärjestelmien tarkastus- ja arviointityöhön
  • Tietoturvallisuuden kehittämistä tukevien välineiden, laitteiden ja palvelulisenssien hankintaan

100 000 €

Kaikille yrityksille
  • Uhkamallinnuksiin
  • Hyökkäyksenestotestauksiin
  • Näiden välittömiin tietoturvallisuutta parantaviin toimiin.

Tietoturvakoulutus

Koko henkilöstölle suunnattu, noin kolmen vartin mittainen koulutus, jonka myötä henkilöstö oppii tunnistamaan yleisimpiä verkkorikollisten mentelmiä, saa yelsitietoa tietoturvallisuuden trendeistä sekä käytännön vinkkejä tietoturvalliseen työskentelyyn.
kouluts

Järjestelmän haavoittuvuuskannaus

Asiakasorganisaation verkkoon kytketyllä WithSecure Radar -sovelluksella saadaan ajantasainen kuva verkkoon kytkettyjen laitteiden tietoturvatilanteesta. Menetelmällä tutkitaan yrityksen verkkoa ja pyritään tunnistamaan havaittuja laitteita ja täten niistä tunnettuja tietoturvahaavoittuvuuksia.
kartoitus