Soroptimist International Finland järjesti vuotuisen edustajiston kokouksen koronatilanteesta johtuen Teams-yhteyksien avulla. Kokouksen tavoitteena oli käydä läpi ajankohtaiset asiat, alueelliset tapahtumat ja äänestää uusista jäsenistä Soroptimistien vastuutehtäviin. Osallistujat edustivat kattavasti Suomen soroptimistiklubeja.

Puheenjohtaja, sihteeristö ja Cloudlifen moderaattori kokoontuivat pitämään kokousta Helsingin Paasitorniin ja Teams-kokoukseen liittyi yli sata jäsentä. Moderaattorin rooli oli auttaa kokouspaikan laitteiston ja yhteyksien kanssa sekä avustaa kokoukseen osallistujia teknisten ongelmien yllättäessä. Lisäksi tehtäviin sisältyi myös puheenvuoropyyntöjen ja yhteyden takana olevien ääni- ja kuvayhteyksien valvonta.

Cloudlife avasi Soroptimisteille samassa yhteydessä uuden non profit Office 365 -ympäristön, josta kokouskutsut lähetettiin keskitetysti. Viestintä ja testikokoukset järjestelyvastuussa olevien kanssa ja varsinainen tapahtuma toteutettiin joustavasti aikataulun mukaisesti.

Soili Pelkonen, Unionin presidentti 2020-2022
Soroptimist International Finland
www.soroptimistit.fi

Soroptimist International on maailmanlaajuinen eri ammatteja, kulttuureja ja maita edustavien naisten vapaaehtoisjärjestö. Puolustamme ihmisoikeuksia, rauhaa ja demokraattista päätöksentekoa. Teemme työtä maailmanlaajuisesti naisten ja lasten elämän parantamiseksi. Edistämme erityisesti naisten ja tyttöjen asemaa ja tasa-arvoa kouluttamalla ja rohkaisemalla heitä uusiin tehtäviin.

www.soroptimistit.fi/