PYN Fund ManagementIT-ympäristön korkea tietoturvataso on edellytys heidän liiketoiminnalleen.

PYNin työasemien tietoturvan ollessa kunnossa, tarvittiin vielä luotettava kokonaiskuva verkosta ja siihen kytkettyjen laitteiden tietoturvatasosta. Cloudlifen PYNin toimitiloissa suorittamilla F-Secure Radar -skannauksilla varmistettiin IT-ympäristön tietoturvan korkea taso ja lisäksi saatiin lisäsuosituksia toimenpiteistä tietoturvan edelleen kehittämiseksi.

Cloudlife on ollut luotettu yhteistyökumppani, jonka kanssa huolehdittu finanssialan tiukkojen vaatimuksien täyttämisestä ja uusimpien teknologioiden hyödyntämisestä.

Eino Laitinen, toimitusjohtaja
PYN Fund Management Oy
www.pyn.fi