Vuoden 2021 keväällä Lease Deal Group Oyj oli yrityskaupan jälkeen haastavassa tilanteessa infrastruktuurin osalta. Konsernin eri yhtiöt olivat hajautuneena usean infrastruktuurin alle sekä paikallisesti että pilveen ja yrityskaupan jälkeen osa infrastruktuurista piti taas ”irrottaa” IT-infrastruktuurista.

Tilanne oli luonut haastavaksi konsernin yritysten välisen yhteistyön, sillä työtiloja ja käyttöoikeuksia oli hajautunut useaan paikkaan ja käyttäjillä saattoi olla useita tunnuksiakin.

Tavoitteeksi asetettiin kaikkien yhtiöiden käyttäjien ja laitteiden saattaminen taas yhden yhteisen pilvi-infrastruktuurin alle, joka paitsi paransi yhteistä työskentelyä, myös yhdenmukaisiti järjestelmiä ja tietoturvaa. Projektin haaste ei ollut välttämättä tietotaito, vaan aika, IT-osastolla kun oli kädet täynnä yritysten IT-järjestelmien irtautumiseen liittyviä sivuprojekteja.

Lease Deal Group on suomalainen monialakonserni, joka toimii Suomessa ja Baltiassa. Päätoimialamme on kiinteistösijoitus, kiinteistöihin liittyvä palveluliiketoiminta, sekä ajoneuvojen myynti. Lisäksi toimimme sijoittajana useissa startup-yrityksissä.

www.leasedealgroup.com

"Sähköpostilaatikoita siirrettiin lähemmäs 200 kpl ja OneDrive-tiedostokirjastoja lähes yhtä monta."

Puskaradion kautta Cloudlife pääsi esittämään oman ajatuksensa projektin toteutustavasta ja pääsi auttamaan Lease Deal Group Oyj:tä yhteisen infrastruktuurin käyttöönotossa. Cloudlifen harteille jätettiin käyttäjätilien, heidän tiedostojen ja sähköpostilaatikkojen migraatio uuteen pilvipalveluun. Toimenpide tehtiin koordinoiden konsernin IT-osaston kanssa, joka toteutti työasemien ja käyttäjätilien uudelleen käyttöönoton. Pelkkiä sähköpostilaatikoita siirrettiin lähemmäs 200 kpl ja OneDrive-tiedostokirjastoja lähes yhtä monta. Lisäksi siirrettiin yhtiöiden lukuisia SharePoint-sivustoja sekä Teams-ryhmät uuteen kotiinsa.

Täysin ilman haasteita ei tästäkään projektista selvitty mutta niistäkin selvittiin kunnialla. ”Haasteet kuuluvat aina kuvaan, niihin täytyy aina varautua. Liian sinisilmäiset tässä hommassa päätyvät susille.” sanoo Cloudlifen puolelta projektista vastannut Anders Westerholm.

Ja kuten odotettuakin oli, haasteita ilmeni matkan varrella mutta niistä selvittiin. Lopputulos oli kaikkia tyydyttävä ja elämä pääsi jatkumaan normaalina.

"Tähän pisteeseen ei kuitenkaan olisi päästy ilman Cloudlifen tukea, joten suuri kiitos tästä menee heille."

Matkan varrella kyllä syntyi haasteita, johtuen yhtiöiden ja käyttäjien määristä sekä vanhan infrastruktuurin purkka patenteista, joita onneksi saatiin siivottua projektin ohessa. Myös aikataulu oli haasteellinen niin tekijöille kuin loppukäyttäjille, itse aloitin työn niin, että jouduin hyppäämään suoraan projektin kimppuun.

Projektin aikana todettiin muutamia kompastuskiviä ja muita hienosäätöä vaativia tilanteita, mutta näistä päästiin yhteistuumin läpi ilman suurempia vastoinkäymisiä.

Koska projektin lopputulos on niin erilainen käyttäjätasolla verrattuna aiempaan, on riittänyt töitä projektin jälkeenkin, jotta käyttäjät ovat saaneet infrastruktuurista haluamansa näköisen.

Tähän pisteeseen ei kuitenkaan olisi päästy ilman Cloudlifen tukea, joten suuri kiitos tästä menee heille.

Moisesta projektista oppineena ja karaistuneena, uskon sekä meidän että Cloudlifen edustuksen jälleen oppineen jotain uutta, jota voi hyödyntää tulevaisuudessakin.” 

– Lease Deal Group Oyj:n Joonas Hakulinen

Kategoriat: Microsoft 365, Azure, Power Platform, Teams, SharePoint