Microsoft Azure on pilvikonesalipalvelu, joka sisältää satoja eri ratkaisuja. Tyypillisimmät tarpeet koskevat IaaS-konesalipalveluja  (virtuaalityöasemat, virtuaalipalvelimet, virtuaaliverkot) tai PaaS-alustapalveluja (Azure AD, Azure SQL, File Share).

Oleellisimpana etuna pilvipalveluilla on bujdetin painottaminen sinne, joista asiakasorganisaatio hyötyy siitä eniten, eli itse ratkaisu. Toki pilvipalveluistakin kustannuksia syntyy mutta ne ovat usein huomattavasti pienempiä, kuin täysin itsehallitun ympäristön henkilöstö-, laite-, lisenssi- ym. kulut.

Myös riskienhallinnan kannalta Azure-ratkaisut ovat enemmänkin “valoa tunnelin päässä”, kun hajautus ja saatavuus ovat usein jo sisäänrakennettuna.

Cloudlife on toimittanut asiakasorganisaatioilleen osaamistaan Microsoft Azure -palvelujen osalta jo olemassaolonsa ensimmäisestä päivästä alkaen. 

Microsoft-kumppanina toimitamme Azure-kapasiteettipalvelut sekä niiden käyttöönottoja sekä migraatioita palvelun piiriin. 

PaaS vs IaaS

Microsoftin näkemys Platform-as-a-Service ja Infrastructure-as-a-Service mallien hyödyistä eri tilanteissa.